Registerbeskrivning

Registerbeskrivning

Enligt 10 § personuppgiftslagen (523/1999)

Etablerings datum  27.5.2009

1. Den registeransvarige

Harjunhovi Oy (2025179-8)

Ruusutorpanpuisto 4 A 7

02600 Espoo

2. Registerärendenas handläggare och/eller kontaktperson

Emili Osara

Ruusutorpanpuisto 4 A 7

02600 Espoo

3. Registrets namn

Harjunhovi Oy´s webbutikens kundregister

4. Syftet med behandlingen av personuppgifter (registrets användningsändamål)

I Harjunhovi Oy´s webbutikens kundregister samlabe personantekningar avnänds för kundvård, kontakter, marknadsföring samt andra ändamål för online-tjänster.

5. Registrets datainnehåll

Till registret samlas följande grunduppgifter:
- namn
- adress
- telefonnummer
- e-post adress.

6. Regelmässiga uppgiftskällor

Registratorn registrerar endast den informationen som användaren själv under ett besök på websidan av Harjunhovi Oy´s webbutik använder.

7. Regelmässigt utlämnande och översändande av uppgifter utanför EU eller EES

Ej regelbunden utlämnande av information till tredje part. Ej Iutlämnande av information utanför EU eller EES.

8. Principerna för skyddet av registret

Harjunhovi Oy webbutikens användar registerinformation är antecknade i en databas, som är skyddad med drift programvarusystem skydd. Datasystemet och -basen kräver ett användarnamn och lösenord. Datasystemet är även skyddad av brandväggar och andra tekniska hjälpmedel. Endast vissa på förhand auktoriserade anställda av registeransvarigen har berättigad tillgång till den registrerade information som finns i registret. Den registrerade informationen förvaras i låsta lokaler.

9. Förvaring och förstörelse av uppgifterna i personregistret

Den registrerade har rätt att förbjuda den registeransvarige från behandling av deras uppgifter för direktförsäljning, distansförsäljning och annan direkt marknadsföring, marknads- och opinionsundersökningar samt personlig och släktforskning. Förbudet bör göras skriftligt och ange till de personer som ansvarar för registret.

10. Granskningsrätt

Den registrerade har rätt att granska registret om de antecknade uppgifterna och begära kopior. Begäran om granskningen måste vara skriftlig och anges till den person som ansvarar för registret.

11. Korrigering av felaktig uppgift

Registeransvarige skall korrigera, ta bort eller komplettera till registret, behandling för att en falsk, onödig, bristfällig eller föråldrad personuppgifter på eget initiativ eller som den registrerade kräver. För att korrigera informationen bör den registrerade kontakta registeransvariges person som har ansvararet över registret.